Aquacultuur

Ondernemers en andere betrokkenen in de aquacultuur op land en in zee (maricultuur) vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert.