Hoe werken we?

Heb je een vraag of een idee? Neemt contact op met het Marien Living Lab! We plannen een gratis en vrijblijvend gesprek. Samen ontleden we het probleem en gaan op zoek naar oplossingen. Indien opportuun, dan concretiseert het Marien Living Lab samen met jou een project, in alle confidentialiteit. Afhankelijk van de omvang en opzet van het project wordt gezocht naar geschikte partners en wordt een financieringsplan opgesteld. Het Marien Living lab voert (mee) uit en volgt het project wetenschappelijk op.

werking van het MLL

Met welke vragen kan je bij ons terecht?

Met allerhande vragen over technische, biologische, milieu-gerelateerde en voedingsgerichte aspecten van mariene exploitatie en natuurbehoud. Een paar voorbeelden:

  • Ik heb een idee voor een aanpassing aan mijn vistuig/kweekinstallatie. Hoe kan ik dat testen?
  • Ik wil starten met een kwekerij van vis, garnalen of schelpdieren. Wie kan mij daarbij begeleiden?
  • Ik wil de waterkwaliteit binnen mijn kweeksysteem gaan opvolgen via sensoren. Hoe begin ik daaraan?
  • Ik wil meer digitaal gaan werken. Hoe begin ik daaraan?
  • Verduurzaming vind ik heel belangrijk, maar kan ik daar begeleiding en steun voor krijgen?
  • Waar kan ik doen met (dierlijke) reststromen? Zitten daar nog nuttige stoffen in?
  • Ik wil weten of er microplastics of andere vervuilende stoffen in mijn producten zitten. Wie kan dat bepalen?
  • ...
Combituig
Vangstvergelijkingstesten met schrikelementen in de kettingmat, volgens een idee uit de sector

Wat wordt bedoeld met een financieringsplan?

Voor het oplossen van een specifiek probleem of het uitvoeren van een idee zijn er verschillende pistes mogelijk, afhankelijk van beschikbare middelen, confidentialiteit en omvang. We zetten een aantal mogelijke scenario’s op een rij:

1/ U vraagt bedrijfsspecifiek advies aan ILVO en betaalt voor geleverde prestaties. ILVO bezorgt u een gedetailleerde offerte, en bekijkt met u of er beroep kan worden gedaan op steunmaatregelen. Confidentialiteit kan gegarandeerd worden.

2/ Uw vraag of idee kan geïncorporeerd worden in lopend onderzoek, waarbij u als stakeholder nauwer wordt betrokken. U levert expertise en krijgt inzage in de projectresultaten. Er wordt geen bijkomende financiering verwacht.

3/ Uw vraag of idee heeft potentieel om uitgewerkt of geïncorporeerd te worden in een lokaal of grensoverschrijdend publiek project. Er kan u gevraagd worden om co-financiering te voorzien en/of formele partner te worden. Afhankelijk van de regio en het doel van het project zijn er verschillende financieringsmogelijkheden.

4/ Uw vraag of idee geeft aanleiding tot fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, dat enkel kan uitgevoerd worden samen met een universitaire partner. ILVO en die partner gaan op zoek naar een doctoraatsbeurs en een geschikte bursaal. Uw mate van betrokkenheid wordt vooraf gedefinieerd.