Over Marien Living Lab

Wie zijn we?

De ILVO-onderzoeksgroep die zich richt op visserij en mariene zaken heeft een decennialange traditie van samenwerking met de brede visserijsector en andere mariene sectoren: de commerciële vissersvaartuigen, de visveiling en de verwerkings-, windenergie-, zand- en baggerindustrie, technologiebedrijven die apparatuur en materialen ontwikkelen en leveren voor gebruik op zee en bedrijven die inzetten op mariene grondstoffen en organismen, en zeker ook diverse (overheids)instellingen belast met de bescherming van het marien milieu en mariene ecosysteemdiensten. Het is logisch om dat ecosysteem te benoemen als een “Marien Living Lab”.

Marien Living Lab

Via een onderbouwde communicatie en brede publiciteit stimuleert het Marien Living Lab de samenwerking met en tussen (potentiële) partners. We bieden de mariene ondernemer een geïntegreerd pakket van diensten en infrastructuur aan, met focus op innovatie en duurzaamheid. Het kernwoord is co-creatie, in beide richtingen. Het Marien Living Lab biedt met andere woorden expertise aan, maar is ook vragende partij voor nieuwe expertise en technologie die een versnelde en duurzame innovatie kan teweeg brengen in de blauwe sectoren.

Onze missie

ILVO’s Marien Living Lab staat voor duurzame blauwe innovatie voor en samen met alle actoren actief op en rond de zee, met name visserij en aquacultuur, inclusief verwerking, retail en voedselkwaliteit, en (bio-)technologiebedrijven geïnteresseerd in de ontginning van gekende en ongekende aquatische moleculen (blue biotech), zandwinning, baggeraars, windenergie, kustbescherming en andere actoren gekoppeld aan impactreductie, mariene ruimtelijke planning en natuurbehoud.

Marien Living Lab sectoren

Samenwerking

ILVO maakt actief deel uit van De Blauwe Cluster en van het Convenant voor Duurzame Visserij. Op internationaal niveau werkt ILVO nauw samen met ICES, de International Council for the Exploration of the Sea.